Faster, 1898
A I 753
Ateneum

Faster, 1898

Faster

Hugo Simbergs faster Alexandra Simberg höll en förberedande skola för flickor i hemmet. Hon gav också Hugo och hans tvillingbror Paul förberedande undervisning i läsning, skrivning och räkning. Faster Alexandra hade senare en viktig roll i Simbergs liv som konstnär och när brorsonen studerade vid Finska Konstföreningens ritskola i Ateneum. Till en början gick studierna bra och Hugo trivdes, men snart började folket där hemma få oroande meddelanden.

”Med mitt arbete på Ateneum går det icke så som jag önskar. Isen har lagt sig, men det hvarken bär eller brister. Så finnes där ännu så manga strömmiga ställen och där är ingen is alls. Men jag väntar på gynnsam väderlek och arbetar på goda fordon, och sedan när engång de där två gå I hop, då vill jag skrinna ut. Till dess är lösen jämte flit, – tålamod. Jag älskar konsten och hoppas mycket och drömmar lika och vill gå framåt!!”

Hugo Simbergs brev hem 26.2.1895. Hugo Simbergs arkiv, Nationalgalleriet.

”Jag vet icke hvad det kan vara, som bråkar och brassar i mig… Jag kommer allt mer och mer underfund med, att jag ingenting kan.”

Hugo Simbergs brev till modern Ebba Mathilda Simberg 13.3.1895. Hugo Simbergs arkiv, Nationalgalleriet.

Hans mor och far tröstade och uppmuntrade, men mest framsynt var faster Alexandra som skickade ett brev där hon bifogade tidningsurklipp som berättade om den nya konstströmningen, symbolismen.

”Kära Hugo!… för att du ej skall förlora tid och öda dina anlag på gammalmodiga konststudier hastar jag att sända dig dessa nya vinkar och hoppas jag du blir mig mäkta tacksam derföre.”

Alexandra Simbergs brev till Hugo Simberg 30.3.1895. Hugo Simbergs arkiv, Nationalgalleriet.

Faster Alexandras råd blev mycket fruktbara för Hugo Simbergs konst. De fantasimotiv som symbolismen inspirerade honom till kom att bli den mest karakteristiska kärnan i hans produktion. Motiven uppskattades emellertid inte på sin tid av konstkritikerna. Däremot innebar Konstnärernas höstutställning 1898 i Ateneum ett genombrott för Hugo Simberg. Målningen Faster där Simberg avbildade sin faster Alexandra Simberg realistiskt, utan att glömma en enda fåra, fick kritikernas odelade erkänsla.

hs00121

Hugo Simberg och Alexandra Simberg.